-->

Centrum voor Eigen Kracht, Bron van Licht

Is een praktijk voor mensen, groot en klein, die willen stralen en in hun kracht willen staan.

Zij gaat er vanuit dat ieder mens klein en groot, de perfecte en unieke wijsheid, licht en kracht in zichzelf kan vinden. Vanuit die bron kan ieder zelfbewust en met zelfvertrouwen leven.

In de praktijk komen kinderen en volwassen bij wie…..

Ieder mens is uniek, leert op een andere manier. De praktijk Centrum voor Eigen Kracht biedt verschillende methodes aan om op zoek te gaan naar onze eigen bron van licht en kracht.

De bron van wijsheid en licht, dat wat wij ten diepste zijn, zal altijd blijven. Is niet geboren, gaat niet dood, maar is altijd vrij! Het is aan ons om onze essentie en die van onze kinderen de ruimte te geven. Vanuit hier te kunnen, mogen en willen leven.

Ieder kind is uniekheeft een eigen kleur

Individuele begeleiding

De praktijk biedt individuele begeleiding aan volwassen en kinderen die gedrag- en leermoeilijkheden ervaren, lichamelijke/motorische, en/of psychische klachten hebben.

De praktijk 'Centrum voor Eigen Kracht' kan ook ingeschakeld worden op de basisschool voor de kinderen en voor de leerkrachten.

De verschillende soorten van begeleiding:


De methodes kunnen apart toegepast worden en er kan een combinatie van deze ‘technieken’ gebruikt worden. Van deze mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt bij de individuele begeleiding. Dit gaat altijd in onderling overleg.

The Journey, de Helende Reis of Journeytherapie

The Journey is een methode ontwikkeld door Brandon Bays. Journeytherapie werkt diep door op cel- en persoonlijkheidsniveau.
Het is een innerlijke Helende Reis, een geleide visualisatie, die je zittend, met je ogen dicht, bewust maakt van emoties die in je lichaam zijn opgeslagen en de daaraan gekoppelde herinneringen.
Je therapeut begeleidt je, steunt je, houdt je ‘reisdoel’ in de gaten.

De Helende Reis is een methode die helpt emoties die nooit geuit zijn als nog te verwerken en daardoor los te laten. Opgeslagen emoties kunnen gezien worden als blokkades die zorgen voor een stagnatie in de ontwikkeling. Dit kan zich uiten in gedrag en leermoeilijkheden, lichamelijke en/of psychische klachten.

Door middel van De Helende Reis, maken we, als het ware, een reis naar binnen die kan leiden naar de bewustwording van dat moment waar ooit een bescherming is aangenomen, bepaald gedrag is ontwikkeld. Het gedrag, de bescherming in die eerdere situatie aangenomen, kan nu een barrière zijn om je verder te ontwikkelen.
Je wordt je bewust, je kan de emotie loslaten en je kan er voor kiezen kwaliteiten te gebruiken die op dit moment toepasselijker zijn. Bewust van eigen mogelijkheden en eigen krachten die altijd aanwezig zijn.

Je ruimt beperkende overtuigingen op, die je belemmeren je mogelijkheden volledig aan te spreken en je maakt contact met antwoorden en inzichten die je stimuleren richting te geven aan je toekomst. Je ervaart meer vrijheid om te zijn en te handelen vanuit de bron/de essentie die jij werkelijk bent.

Voor wie is Journeytherapie?

The Journey/De Helende Reis is voor groot en klein, jong en oud. Voor iedereen die aan bevrijding en heling wil werken. Voor mensen die willen vertrouwen op het helend vermogen van hun eigen zijn. Voor mensen die voldoening, vrijheid en vreugde willen ervaren. Voor mensen die hun bron willen laten schijnen!
Het leert je van binnenuit kijken naar een emotioneel of fysiek probleem, naar negatieve gedragspatronen of naar dat wat je belemmert in je groei.

Een Helende Reis is geschikt voor het onderzoeken van:

Belangrijk

Journey processen/Helende Reizen kunnen uitstekend samen gaan met reguliere en alternatieve behandelmethodes. Het is niet de bedoeling om welk genezingsprogramma dan ook te negeren. Als je vermoedt dat aan je klacht een medische oorzaak ten grondslag ligt, adviseer ik je om je door een arts te laten onderzoeken.

Een Helende Reis bij een kind duurt gemiddeld uur.
Een volwassene heeft vaak tussen de 1½ en 3 uur nodig voor een Helende Reis. Soms is één sessie voldoende en soms zijn er meerdere sessies nodig om een diepgeworteld issue grondig aan te pakken.
Je krijgt antwoorden en inzichten die je nodig hebt, zodat je verder kunt gaan met je huidige leven.

(Op de website www.journeytherapie.org vind je informatie over wetenschappelijk onderzoek en de genezing op celniveau.)

Rots & Water

Rots en Water is een lichaamsgerichte sociale competentie training die jonge mensen leert samenwerken , samen spelen, samen leven. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots) én leren hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie zal voor een Rots- of Waterhouding gekozen worden.

Kwaliteiten

De Rotskwaliteit

Je kunt je onafhankelijk opstellen, je bent je bewust van je eigen mogelijkheden, bewust van jouw persoonlijke levensweg, je kunt je zelf beschermen
De Waterkwaliteit
Je kunt meegaan in verbondenheid, vriendschap, respect, communicatie

Doelstellingen van Rots en Water

Het leren omgaan met eigen grenzen en die van anderen
Het verhogen van assertiviteit en weerbaarheid
Het vergroten van de communicatieve vaardigheden
Het vergroten van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie

Inhoud van een Rots en Water training

In een veilige atmosfeer, die ingezet wordt met de Rots en Watergroet die getuigt van respect en afspraken onderbouwt, wordt er in de training veel aandacht besteed aan de lichaamshouding en signalen die je hiermee uitzendt.
Vanuit een stevige, stabiele basis creëer je rust en overzicht. Van hieruit is het mogelijk een overwogen keuze te maken hoe je met een specifieke situatie om wilt gaan. Daarvoor leer je de Rots en Water vaardigheden. Door fysiek de verschillen tussen Rots en Water te ervaren, kan de vertaalslag worden gemaakt naar verbale communicatie en zelfreflectie.
Soms is een rotshouding noodzakelijk. Veelal is een waterhouding echter even effectief of zelfs effectiever. Beiden worden in de training geoefend.
Er is veel aandacht voor o.a. het stevig staan, ademkracht, voor jezelf opkomen, lichaamstaal, dat je veel meer kan dan je denkt.

Voor wie is Rots en Water

De Rots en Water vaardigheidstraining door Centrum voor Eigen Kracht, Bron van Licht, is bedoeld voor:

Schoolwerkbegeleiding in de praktijk ‘Centrum voor Eigen Kracht’

Kinderen hebben het niet allemaal even makkelijk op de basisschool. Ieder kind is uniek en daarmee hun aanpak om te leren ook.

Uit ervaring mag en wil ik aangeven dat scholen hun uiterste best doen voor kinderen! Soms kan een stukje extra aandacht buiten school wenselijk zijn. Zoveel kinderen, zoveel aanpakken. Kinderen kunnen soms voor kortere of langere tijd een ondersteuning gebruiken bij het werk van school. Vanuit mijn ervaring als leerkracht in iedere leeftijdsgroep van de basisschool, gebruik ik mijn expertise om kinderen te begeleiden.

Schoolwerkbegeleiding bij Centrum voor Eigen Kracht staat voor:

Waar kunt u aan denken:

In de praktijk, Centrum voor Eigen Kracht, wordt er persoonlijke aandacht gegeven, in een één op één situatie.

Het doel van de begeleiding wordt met u, de ouders of verzorgers, en uw kind duidelijk vooraf besproken en na een afgesproken termijn ook geëvalueerd. Een voorstel voor de werkwijze waarop de begeleiding zal plaatsvinden zal na de eerste kennismaking, met uw kind, met u besproken worden.
Ik vraag toestemming om met de leerkracht van uw kind contact op te nemen om exact te horen wat het niveau is en wat volgens de leerkracht van uw kind de sterke en minder sterke kanten zijn.

De samenwerking tussen scholen en de praktijk Centrum voor Eigen Kracht heeft al tot zeer gunstige effecten op de resultaten van de kinderen geleid.

Reiki

Reiki is een vorm van werken met universele energie en werkt door middel van handoplegging.

Het Japanse woord Reiki is te verdelen in twee lettergrepen. De lettergreep rei (‘geest’ of ‘ziel’) en ki (‘ energie’, onze persoonlijke levenskracht). Reiki betekent het samenvloeien van de universele energie met onze persoonlijke levenskracht.

Reiki ondersteunt het zelfherstellend vermogen van de ontvanger. Reiki geneest niet, ook de behandelaar kan niet beschouwd worden als genezer. De energie wordt doorgegeven via de handen. Lichaam en geest krijgen voeding om zichzelf in balans te brengen. Het werkt daardoor ontspannend en helend.

Regelmatige Reiki behandelingen intensiveren de energiestroom en activeren onze zelfgenezende krachten. Onze afweerkrachten nemen toe en ons psychisch en geestelijk evenwicht wint aan stabiliteit.

Ontspanningsmassage in de praktijk 'Centrum voor Eigen Kracht'

Een ontspanningsmassage is een zeer uitgebreide en professionele massage ter ontspanning van het hele lichaam, het heeft een therapeutische, conditie verbeterende en schoonheidsverzorgende invloed.

Een ontspanningsmassage bestaat uit effleurages (strijkingen), knedingen en drukpuntmassage. Het ontspant harde, gespannen en pijnlijke spieren, bestrijdt hoofdpijn, neemt stress weg, de ademhaling wordt regelmatiger en de hartslag wordt rustiger.

Massage activeert de bloedcirculatie waardoor onder andere verwijding van bloedvaten plaats vindt en spieren en het zenuwstelsel worden geprikkeld. Hierdoor kan pijn worden bestreden of zelfs worden weggehaald. Aanrakingen (massage) stimuleren de hersenen zodanig dat ze endorfine (natuurlijke, door het lichaam zelf aangemaakte pijnstillers) produceren.

Massage zorgt voor een betere warmte verdeling in het lichaam. Het lichaam krijgt meer voedingsstoffen toegediend van uit het bloed, wat een positief effect heeft op het groeiproces. Er wordt weerstand opgebouwd tegen ziekten. Door massage wordt de doorbloeding van de spieren bevorderd waardoor het teveel aan melkzuur (afvalstof) verwijderd wordt.

Elk mens heeft onverwerkte emoties in zich. Vaak zijn ze te pijnlijk, te kinderachtig, te dit of te dat om voor onszelf toe te gegeven én nog vaker zijn we ons er niet van bewust. In plaats van met woorden alles uiteen te rafelen, is massage in staat de aan de woorden gekoppelde onprettige emoties, die als spanningen in het lichaam zijn opgeslagen “los” te maken, waarna ze oplossen en verdwijnen.

Ons lichaam is als een huis, waar we ons leven lang in mogen wonen. Het lichaam heeft een enorm zelfherstellend vermogen!

Kinderen

Ieder kind is uniekheeft een eigen kleur

Wij zien graag bij onze kinderen dat:

Wat is er van werkelijk belang om aan onze kinderen door te geven? Welke vaardigheden zouden hen moeten worden onderwezen, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en een eigen koers leren varen?
We kunnen ze leren tot zelfbeheersing, zelfreflectie en daarmee tot zelfvertrouwen te komen. De belangrijkste bouwstenen die nodig zijn voor het vinden van een eigen richting die leidt naar zelfontplooiing en werkelijk geluk.

Kinderen (en volwassenen) ontwikkelen zich. Als mensen hebben we die ontwikkeling uiteen gerafeld en gebruiken de woorden cognitieve, emotionele, sociale, motorische en ook spirituele ontwikkeling. En zoals aardrijkskunde niet zonder de biologie en geschiedenis kan kunnen ook de cognitieve, emotionele, sociale, motorische en spirituele ontwikkeling niet zonder elkaar. Alles staat in verband met elkaar.

Soms gebeurt er iets in het leven waarop een kind reageert met beschermend gedrag voor zichzelf. Iets wat te heftig is om te voelen, niet veilig lijkt om het te laten zien aan anderen wordt doorgeslikt. Er komt beschermend gedrag voor in de plaats. Dit gedrag en datgene wat niet geuit is kan voor een blokkade worden in de ontwikkeling.

Als een kind keer op keer met het niet kunnen of het niet geaccepteerd voelen wordt geconfronteerd kan dat invloed hebben op het zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen is de basis van onze contacten, hoe staan wij in het leven, hoe kijken we tegen uitdagingen aan.
Als een kind weinig zelfvertrouwen heeft kan dit tot moeilijkheden leiden in de omgang met leeftijdsgenoten en/of in het leergedrag. Het kan zich uiten in ongelukjes. Het omstoten van spullen, vallen etc.

Lopen kinderen volgens de ‘norm’ uit de pas op cognitief, emotioneel, sociaal of motorisch gebied dan is het de moeite waard om eens verder te informeren.

In de praktijk Bron van Licht staat de aandacht voor de Kinderkracht centraal.
Er wordt uitgegaan van het idee dat alles wat een kind nodig heeft er al is. Soms heeft het alleen maar een richtingaanwijzer nodig.

Er wordt in de praktijk gewerkt met:

Het is belangrijk te blijven kijken naar de bron van het kind. Wie is het kind werkelijk en wie kan het worden! Onze aandacht wordt hier vaak van afgeleid door gedrag wat ons stoort of verdrietig maakt. Juist dit gedrag mogen we gaan onderzoeken, samen met het kind.

Volwassenen

Lees onderstaande vragen eens door en merk eens op wat het doet met je? Hoe je beantwoord je de vragen?

Ieder mens een bron van licht.

We maken allemaal wel eens dingen mee die we moeilijk of niet leuk vinden en waar we op dat moment soms (onbewust) voor kiezen om bepaalde gevoelens en emoties niet te voelen of te uiten. We slikken ze weg. We houden ze binnen, we slaan ze op.

Op een gegeven moment herinneren zij je er aan, dat ze er nog wel zijn! Dit kan doordat ons lichaam onze aandacht vraagt of door bepaald gedrag. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten, psychische klachten, leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Deze blokkades houden ons op een gegeven moment tegen te leven in onze volle potentie. We voelen ons klein, depressief, worden snel boos, verdrietig of angstig, We krijgen lichamelijke of geestelijke klachten.

De bron, dat wat wij ten diepste zijn, zal echter altijd blijven! Deze bron is er en blijft er. Is niet geboren, gaat niet dood, maar is altijd vrij! Het is aan ons om onze essentie de ruimte te geven. Vanuit hier te kunnen, mogen en willen leven.

Het is geweldig om te zien hoe een mens zich open kan stellen als deze zich bewust is van de eigen kracht, eigen mogelijkheden, eigen waarde.

Dit kan o.a. door middel van:

Wat betekent de praktijk 'Centrum voor Eigen Kracht' voor scholen?

Wie kent de kinderen niet die zich niet in het ‘systeem’ lijken willen te voegen. Kinderen die moeite hebben om zich aan te passen, kinderen die stil hun gang gaan en niet opvallen, kinderen die echt met iedereen vriendjes kunnen zijn, kinderen die meer expliciet de aandacht van ons vragen, kinderen die op school niet vooruit lijken te komen, kinderen die altijd bewegen, kinderen die altijd praten, kinderen waar we ons in eerste instantie zelfs misschien wel aan ergeren.
Al die kinderen vragen ons om te kijken naar hun unieke zelf. Naar hun unieke kleur.

Daar waar een ‘naam’, een diagnose, verhelderend kan zijn en rust kan geven en het aan de andere kant zo frustrerend kan zijn als er geen diagnose gesteld kan worden, werk ik vanuit het gedrag. Voor mij is er geen kind met ADHD, maar een kind dat zich moeilijk kan concentreren, niet stil kan zitten, vaak botsingen heeft etc.
Voor mij geen autist, maar een kind dat zich afsluit, een kind dat zich moeilijk kan binden, een kind dat zich…
Zeg je van iemand; Hij is een alcoholist of is het een persoon die te veel alcohol drinkt? Het woord alcoholist is blijvend, iemand die teveel drinkt kan wel minderen of stoppen!

Bij gedrag kan je kijken waar dit vandaan komt, waarom dit gedrag is aangenomen. Waar dient deze bescherming voor, welke onderliggende pijn lijkt te heftig?
Er is altijd een oorzaak, altijd een reden. Vaak komen we er achter en soms is het daar nog niet de tijd voor.

Kinderen die op cognitief, emotioneel, sociaal of motorisch gebied achterblijven, ondanks alle zorg die er aan wordt besteed, kunnen door middel van de begeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, bewust worden van hun eigen kracht, hun eigen mogelijkheden, hun keuze mogelijkheden.

Juist in een tijd waar passend onderwijs een veel genoemd onderwerp is krijgen we te maken met nog meer verschillen in de groepen. Hoe vormen individuen een positieve groep? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen niet buiten de groep komen te staan?
De emotionele en sociale kant van ons en onze kinderen wordt door middel van onderstaande begeleidingsvormen ondersteund en verrijkt.

Journeytherapie

We kunnen denken aan de individuele Helende Reizen en aan klassikale Reizen. Klassikale journeys zijn geweldig mooi om te zien als je kijkt naar wat het doet met het groepsproces. In Zuid Afrika, Ierland en Australië worden klassikale reizen gegeven met een geweldig resultaat. De leerlingen zijn rustiger, behulpzamer, krijgen meer empathie en hun zelfvertrouwen vergroot, waardoor de sfeer in de groep verbetert en er ook tot betere leerprestaties gekomen wordt. In Nederland zijn we bezig met pilots die uit eindelijk ook tot een methode voor sociale en emotionele ontwikkeling mag leiden.

Rots en Water

Dit wordt op veel basisscholen al toegepast. Het is mogelijk om een training te verzorgen aan een klas of een specifieke doelgroep. Een basistraining zal gemiddeld ongeveer 8 tot 10 lessen in beslag nemen. In groepjes van ongeveer 12 kinderen. Vooraf wordt er een informatiebijeenkomst voor leerkrachten en/of een informatie bijeenkomst voor ouders gegeven en een terugkomdag georganiseerd op een in overleg afgesproken tijd.
Er kan gedacht worden aan een opbouw tijdens de schoolloopbaan, zodat Rots en Water een plek binnen de schoolcultuur inneemt. Het invoeren van het programma draagt in sterke mate bij aan de omgang van kinderen met elkaar en hun omgeving. Het draagt bij aan een positief klimaat binnen school.

Onderlinge kindermassage

Het respect en de verdraagzaamheid nemen zienderogen toe. Kinderen voelen dat zij er mogen zijn en er toe doen. Groeien in zelfvertrouwen. Leerprestaties gaan omhoog.
Er kan in iedere groep gestart worden, waarbij een opbouw zit in de oefeningen.

Tarieven

Coaching/counseling voor kinderen en volwassenen

Een uur50 euro

Rugzakbegeleiding op scholen

Een uur50 euro

Helende Reis/The Journey

Een helende reis voor volwassen(2-3 uur)150 euro
Een helende reis voor kinderen t/m 11 jaar(1-1½ uur)45 euro
Een helende reis voor kinderen van 12 t/m 17 jaar(1 - 2 uur)60 euro

Rots en Water

Wordt ook aangeboden in cursusvorm van 8 tot 10 keer, waarbij gewerkt wordt met kleine groepen. Kijk voor data in de agenda.

Schoolwerkbegeleiding

Een uur30 euro

Coaching

Een traject van 5 keer voor kinderen t/m 15 jaar welke o.a. bestaat uit ontspanningsoefeningen, rots en water oefeningen, één helende reis 200 euro
Scholen vraag ik contact op te nemen over de prijzen die gelden voor het begeleidingstraject.

Ontspanningsmassage

Een uur40 euro
Anderhalf uur55 euro
Keuze uit rug, schouder/nek, schouder/nek/armen, benen/voeten(voor en achter), borstspier/buik, gezicht/hoofd of een combinatie hiervan. Voor een totale lichaamsmassage ga ik uit van 1½ uur.

Reiki

Een behandeling45 euro
Individuele begeleiding wordt contant afgerekend! Voor een afspraak die korter dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, wordt 75% van de prijs in rekening gebracht!

‘Aanraken een levensbehoefte’
door Marijke Sluijter

Onderlinge kindermassage

Een uitnodiging voor beter leren en een goede sociale omgang

Het gaat hierbij om het leren omgaan met aanraking en het stimuleren van de huid. Onderlinge kindermassage is speels huidcontact, gestructureerd aangeboden door middel van spelvormen en liedjes.

Hoe komt het dat kinderen die regelmatig liefdevol worden aangeraakt niet alleen beter groeien en socialer zijn, maar ook beter leren?

Veiligheid en ontspanning zijn voorwaarden voor het goed kunnen opnemen van nieuwe informatie.
Door liefdevol aanraken maakt men het hormoon oxytocine aan. Daardoor neemt de hoeveelheid adrenaline af. Oxytocine en serotinine, de tegenhangers van angst- en stresshormonen, zijn stemmingshormonen die wij nodig hebben om ons te binden en daarbij veilig te voelen. Serotinine heeft ook een pijnstillende werking.

Onderlinge kindermassage geeft zelfvertrouwen.
Kinderen leren wat een goede aanraking is en leren aan te geven wat ze fijn en minder fijn vinden. Ze leren rekening houden met elkaar en elkaar te respecteren.
Het geven en het ontvangen van de massage is ontspannend in de veilige sfeer die gecreëerd wordt. Het resultaat van het geven van een massage is minstens net zo groot als het ontvangen.

Sinds enkele jaren is onderlinge kindermassage op Zweedse kinderdagverblijven een vast onderdeel van de dag.
De onderlinge samenwerking neemt toe en pestgedrag neemt af.
Zoals een jongetje zei: "Kinderen die je masseert, sla je niet!"

Ook in Nederland wordt het op scholen toegepast en met als resultaat een meer zorgzame groep, waarbij ongewenst gedrag sterk vermindert. Waardoor, in rust en veiligheid, ook meer leerstof kan worden opgenomen.

Praktijk Centrum voor Eigen Kracht, Bron van Licht

Door het werken in het basisonderwijs, als leerkracht, bouwcoördinator en op dit moment leerkracht bewegingsonderwijs, mag ik samenwerken met veel verschillende mensen. Het is als een web dat gevormd wordt door kinderen, ouders, collega’s en externe instanties.
In de loop van de jaren heb ik cursussen en opleidingen gevolgd die o.a. betrekking hebben op Remedial Teaching en Management.

Ik ben iemand met passie voor het leven en passie voor de mensen die dit leven leven!

De laatste jaren werd mijn doel steeds duidelijker en heb ik mijn vaardigheden mogen uitbreiden en intensifiëren door de volgende opleidingen te volgen:

Deze opleidingen hebben allemaal een gezamenlijk doel:
De mens, jong en oud, groot en klein, begeleiden op hun weg waar ze zelfvertrouwen, liefde, hun eigen kracht mogen ervaren, zodat ze vandaar uit kunnen leven. Een fascinerende ontdekkingstocht!

Daar waar een ‘naam’, een diagnose, verhelderend kan zijn en rust kan geven en het aan de andere kant zo frustrerend kan zijn als er geen diagnose gesteld kan worden, werk ik juist vanuit het gedrag. Voor mij is er geen kind met ADHD, maar een kind dat zich moeilijk kan concentreren, niet stil kan zitten, vaak botsingen heeft etc.
Voor mij geen autist, maar een kind dat zich afsluit, een kind dat zich moeilijk kan binden, een kind dat zich…
Zeg je van iemand; Hij is een alcoholist of is het een persoon die te veel alcohol drinkt? Het woord alcoholist is blijvend, iemand die teveel drinkt kan wel minderen of stoppen!

Bij gedrag kan je kijken waar dit vandaan komt, waarom dit gedrag is aangenomen. Waar dient deze bescherming voor, welke onderliggende pijn lijkt te heftig?
Er is altijd een oorzaak, altijd een reden. Vaak komen we er achter en soms is het daar nog niet de tijd voor.

Kinderen die op cognitief, emotioneel, sociaal of motorisch gebied achterblijven, ondanks alle zorg die er aan wordt besteed, kunnen door middel van de bovenstaande begeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, bewust worden van hun eigen kracht, hun eigen mogelijkheden, hun keuze mogelijkheden.

Juist in een tijd waar passend onderwijs een veel genoemd onderwerp is krijgen we te maken met nog meer verschillen in de groepen. Hoe worden individuen een positieve groep? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen niet buiten de groep komen te staan?
De emotionele en sociale kant van ons en onze kinderen wordt door middel van onderstaande begeleidingsvormen ondersteund en verrijkt. Door op de volgende gekleurde woorden te klikken kunt u verder lezen wat de begeleiding inhoudt.

Journeytherapie

Ook klassikale journeys zijn mogelijk. Het is erg mooi om te zien wat het doet als groepsproces. In Zuid Afrika, Ierland en Australië worden klassikale reizen gegeven met een geweldig resultaat. De leerlingen zijn rustiger, behulpzamer, krijgen meer empathie en hun zelfvertrouwen vergroot, waardoor de sfeer in de groep verbetert en er ook tot betere leerprestaties gekomen wordt.

Rots en Water

Dit wordt op heel veel basisscholen al toegepast. Het is mogelijk om een training te verzorgen aan een klas of een specifieke doelgroep. Een basistraining zal gemiddeld ongeveer 6 tot 8 lessen in beslag nemen. In groepjes van ongeveer 12 kinderen. Vooraf wordt er een informatiebijeenkomst voor leerkrachten en/of een informatie bijeenkomst voor ouders gegeven en een terugkomdag georganiseerd op een in overleg afgesproken tijd.
Er kan gedacht worden aan een opbouw tijdens de schoolloopbaan, zodat Rots en Water een plek binnen de schoolcultuur inneemt. Het invoeren van het programma draagt in sterke mate bij aan de omgang van kinderen met elkaar en hun omgeving. Het draagt bij aan een positief klimaat binnen school.

Onderlinge kindermassage

Het respect en de verdraagzaamheid nemen zienderogen toe. Kinderen voelen dat zij er mogen zijn en er toe doen. Groeien in zelfvertrouwen. Leerprestaties gaan omhoog.
Er kan in iedere groep gestart worden, waarbij een opbouw zit in de oefeningen.Marja Dral

Purmerend
Telefoon 0299 470610
Email marja.dr@hotmail.com

Leerkracht basisonderwijs 1989
Gecertificeerd Journey Therapeut 2008
Rots en Water trainer 2009
Gecertificeerd voor het geven van ontspanningsmassages 2009
Vakleerkracht Bewegings Onderwijs 2009
Gecertificeerd Motorisch Remedial Teacher (grove en fijne motoriek) 2012

Aangesloten bij de NVJT

Voor vragen bel mij vrijblijvend of stuur een e-mail

Agenda

In de week van 30 september 2013 starten er weer twee Rots en Water trainingen voor kinderen die in groep 4-8 zitten.

De trainingen vinden plaats op een nog nader te bepalen locatie in Purmerend.

De trainingen bestaan uit 9 bijeenkomsten van een uur en een informatie bijeenkomst voor de ouders voorafgaand aan de lessen.

De data in Purmerend zijn: .

De tijden zijn van 16.00-17.00 en van 17.00-18.00 voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8.

De trainingen vinden doorgang bij een minimum aantal van 6 kinderen per uur en een maximum van 10 kinderen.

Voor aanmelding en/of verdere informatie kunt u mij mailen via het mailadres marja.dr@hotmail.com

Het is de bedoeling om in Landsmeer later in het cursusjaar ook een Rots en Water training aan te bieden. Als dit interessant is voor u, houd dan de website in de gaten of laat mij weten dat u tegen die tijd geinformeerd wilt worden. Dan mail ik de flyer door.Voorstellen

Door het werken in de eigen praktijk, Centrum voor Eigen Kracht, en al vele jaren in het basisonderwijs mag ik samenwerken met veel verschillende mensen. Het is als een web dat gevormd wordt door kinderen, ouders, collega’s en externe instanties.

Ik ben iemand met passie voor het leven en passie voor de mensen die dit leven leven!

Het is geweldig om te mogen en kunnen ervaren dat er zoveel kracht en potentie in je zelf zit.

De mens, jong en oud, groot en klein, begeleiden op hun weg waar ze zelfvertrouwen, liefde, hun eigen kracht mogen ervaren, zodat ze vandaar uit kunnen leven. Een fascinerende ontdekkingstocht!

Wees niet bang het pad te verlaten; je voetstappen zijn het pad.” (zen)

Je mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent
En je mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd!